બધા શ્રેણીઓ
EN
મજબૂત હજુ સુધી શાંત, સન્માન કાયમ

હોમ>સેવા કેન્દ્ર>ટેકનિકલ માહિતી

2020.12.24
કંપનીએ GB-T29490 ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ સર્ટિફિકેશન વાર્ષિક સમીક્ષા પાસ કરી છે

12 ડિસેમ્બર, 2018ના રોજ, અમારી કંપનીએ GB/T29490 ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ સર્ટિફિકેશનના વાર્ષિક ઑડિટની શરૂઆત કરી.

વધુ